על אודות

MV2-orderעברית, שפת עֵבֶר, לשון הקודש; שפה משותפת ליהודים בכל מקומותיהם, אשר למדוה גם לא־יהודים; שפת תורה, פיוט, מדע, פילוסופיה, תיאולוגיה, תרגום, הומניזם, השכלה, פובליציסטיקה וספרות; שפה זו הצמיחה רפובליקה ספרותית (respublica literaria או République des Lettres) ענפה אשר הפיצה את זרעיה ברחבי תבל, הנביטה והכתה שורשים כאן ושם במשך אלפי שנים; רפובליקה ספרותית אדירה שבמאה העשרים נכרתה כמעט לגמרי בחורבן.

MV1-orderהנה שבה העברית הדיאספורית לכאן – לאירופה, לאשכנז, לברלין – לא רק לאתר חורבנה, אלא גם למקום שהיה לאחד ממרכזיה הגדולים של אותה רפובליקה ספרותית עברית דיאספורית. מכאן הוציא לאור ר' משה בן מנחם (מנדלסון) את כתב־העת העברי הראשון, מכאן יצאו מאספי ההשכלה, כאן הגיעה תרבות הדפוס העברית בראשית המאה העשרים לשיא מפואר.

מכאן ואילך הוא מאסף לעברית עולמית אשר יוצא לאור בברלין ובפריז. מטרתו להיות במה הגותית וספרותית לעברית הדיאספורית, לתרום לחידושה של הרפובליקה הספרותית העברית במאה העשרים ואחת ולפתוח מחדש את העברית למשא־ומתן דיאספורי, לא־ריבוני, בין־לשוני ובין־תרבותי. במובנו הטמפורלי מביע השם מכאן ואילך את השאיפה ליצור המשכיות בין העבר, ההווה והעתיד ולהקים גשר מעל לשבר הגדול שאירע לעברית הדיאספורית במאה שעברה. במובנו המרחבי מצהיר השם על הכוונה לקיים שיח תרבותי ואינטלקטואלי בעברית אשר נובע מכאן, מברלין ומפריז, ופונה לעבר פזורות עבריות באשר הן שם.