רכישה

הזמנה בדואר

מכאן ואילך, מאסף ראשון

מכאן ואילך: מאסף לעברית עולמית
מאסף ראשון, ה'תשע״ו (ברלין ופריז)
184 עמודים; מחיר: 10 אירו
דמי משלוח לכל מקום בעולם: 4 אירורכישת המאסף הראשון

מכאן ואילך, מאסף שני

מכאן ואילך: מאסף לעברית עולמית
מאסף שני, ה'תשע״ז (ברלין ופריז)
184 עמודים; מחיר: 10 אירו
דמי משלוח לכל מקום בעולם: 4 אירורכישת המאסף השני

לשאןלשלות בנושא הזמנה נא לכתוב לorders@mikanve.net.

רכישה בברלין

ניתן להשיג את „מכאן ואילך“ בברלין בחנויות הספרים הבאות:

Buchbund
Sanderstraße 8, 12047 Berlin-Neukölln

Jüdisches Museum Berlin
Lindenstraße 9-14, 10969 Berlin-Kreuzberg

 

רכישה בפריז

ניתן להשיג את „מכאן ואילך“ בפריז במרכז היידיש של פריז — ספריית מֶדֶם:

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem
29, rue du Château-d'Eau 75010 Paris